OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • przygotowanie procedury przejęcia dokumentacji od poprzedniego Administratora/Zarządcy
 • przygotowanie oraz prowadzenie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, w tym opracowanie wszelkich dokumentów (projektów uchwał, regulaminów itd.)
 • rozliczanie mediów wspólnych
 • organizacja obowiązkowych przeglądów na nieruchomości
 • opracowanie rocznych planów gospodarczych
 • opracowanie planów remontowych
 • ubezpieczenie nieruchomości, likwidacja powstałych szkód
 • przygotowanie kwartalnych raportów z pracy zarządcy
 • stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości
 • rozliczanie wpłaconych zaliczek
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji planu gospodarczego
 • ewidencja zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów, za pomocą profesjonalnego programu dedykowanego wspólnotą mieszkaniowym
 • rozliczanie mediów, w tym indywidualnych lokali
 • prowadzenie rachunku bankowego
 • bieżąca obsługa płatności wspólnoty, za pomocą rachunku bankowego
 • windykacja należności
 • archiwizowanie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej
 • działania dot. pozyskania dodatkowych źródeł finansowania dla nieruchomości

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • utrzymanie czystości i porządku
 • pielęgnacja zieleni
 • odśnieżanie
 • bieżąca konserwacja i naprawy
 • bezzwłoczne usuwanie awarii
 • wykonywanie doraźnych przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych
 • prowadzenie dokumentacji technicznej oraz budowlanej nieruchomości
 • prowadzenie Księgi Obiektu Budowlanego

ORGANIZACJA NOWO POWSTAŁYCH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • przygotowanie procedury przekazania dokumentacji budynku od dewelopera
 • rejestracja Wspólnoty, uzyskanie numeru NIP i Regon
 • przygotowanie pierwszego zebrania
 • opracowanie projektów uchwał, regulaminów, planu gospodarczego
 • założenie rachunku bankowego

Oferta zostanie indywidualnie dopasowana do Twoich potrzeb.