Zakup własnego mieszkania to zawsze ważne wydarzenie w życiu człowieka. Dla wielu naszych Klientów często stanowi realizację marzeń. W związku z tym przykładamy dużą wagę co do jakości oferowanych przez nas lokali mieszkalnych oraz sprawnego przeprowadzenia Klienta przez cały proces zakupu. Ważnym elementem tego procesu jest jego strona finansowa. Wiele osób decyduje się na zakup wymarzonego mieszkania wykorzystując w tym celu kredyt hipoteczny. Jak wygląda procedura wzięcia kredytu hipotecznego i dlaczego warto skorzystać z usług doradcy kredytowego? O tym więcej poniżej.

Trzeba pamiętać, że proces starania się o kredyt hipoteczny jest znacznie dłuższy niż w przypadku kredytów konsumpcyjnych: „Od momentu złożeniu kompletnego wniosku kredytowego do podpisania umowy mija od 2 do 6 tygodni” – mówi Arkadiusz Nowak, doradca z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Warto jednak zauważyć, że zanim dokumenty trafią do banku trzeba wykonać szereg innych czynności.

Pierwsze spotkanie z doradcą kredytowym polega na dobrym rozpoznaniu potrzeb i możliwości klienta (w tym jego zdolności kredytowej) oraz zaprezentowaniu ofert. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny plan działania, w ramach którego doradca zleca klientom przygotowanie dokumentów finansowych oraz osobistych. Sam zaś wnioskuje do dewelopera o udostępnienie odpowiednich dokumentów dotyczących nabywanej nieruchomości.

Podczas kolejnego spotkania doradca pomaga przygotować kompletne wnioski do wybranych banków, a także poświadcza zgodność dokumentów z oryginałem oraz własnoręczność podpisów. W tym zakresie doradca występuje jako ogniwo łączące bank oraz klienta. Zadaniem doradcy jest czuwać nad prawidłowym i płynnym przebiegiem procesu kredytowego. Pozostaje on również do dyspozycji klientów, by wyjaśniać wątpliwości oraz informować o tym, na jakim etapie analizy jest wniosek.

Kolejne etapy procesu kredytowego są uzależnione od wewnętrznych procedur banków. Najczęściej jeszcze przed rozpoczęciem analizy wniosku zleca się oszacowanie nieruchomości, by potwierdzić, że może ona stanowić zabezpieczenie dla kredytu. Bank weryfikuje również przedłożone dokumenty finansowe oraz dokonuje analizy zdolności kredytowej.

Fakt, że proces kredytowy jest wieloetapowy (ocena nieruchomości, weryfikacja klienta, potwierdzanie dokumentów, analiza finansowa, analiza prawna), sprawia, że czas rozpatrywania wniosków o kredyt hipoteczny jest wyraźnie dłuższy niż w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Warto jednak zauważyć, że niektóre banki w ciągu pierwszych 1-3 dni mogą wydać decyzję wstępną (wyłącznie na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych), co dla wielu klientów jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo, mimo że może ulec zmianie, to daje wstępne rozeznanie i nieco większy spokój w oczekiwaniu na decyzję ostateczną.

Należy pamiętać, że na każdym etapie procesu bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o spłacie zobowiązań. Kiedy jednak wszystkie warunki zostaną spełnione, a wydana decyzja będzie pozytywna, będzie można podpisać umowę kredytową oraz uruchomić kredyt. Dla nieruchomości będących w budowie najczęściej kredyt uruchamiany jest w transzach zgodnie z postępami prac budowlanych, na rachunek powierniczy dewelopera, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla klienta.

Kiedy kredyt będzie już uruchomiony wciąż należy pamiętać o warunkach, które należy spełnić po zakończeniu budowy. Najczęściej te warunki dotyczą konieczności dostarczenia aktu notarialnego zakupu, przedstawienia polisy ubezpieczenia czy złożenia wniosku o wpis hipoteki. Wszystkie te elementy są zawarte w umowie kredytowej.
Staranie się o kredyt hipoteczny to złożony, wieloetapowy proces, dlatego warto wykorzystać wsparcie sprawdzonego, zaufanego doradcy kredytowego.